2017. március 24., Gábor, Karina

Hamvazó szerda – Nagyböjt

A hamvazószerda a farsangi időszak utáni első nap, a húsvét ünnepét megelőző 40-napos böjt kezdete, mely abból forrásozik, hogy Jézus Krisztus, nyilvános működésének megkezdése előtt, negyven napot töltött elvonultan, böjtölve és imádkozva, a pusztában. Ez a nap 2015-ben február 18-ra esik.

Hamvazószerda az őskeresztény hagyományból merít: a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre.

II. Orbán pápa 1091-ben Beneventóban rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon, s ez a szokás a katolikusoknál mindmáig fennmaradt. Hamvazószerdán és Nagyböjt 1. vasárnapján, a templomban, a mise után a pap az előző évi szentelt barka hamuját megszenteli, s azzal rajzolja a keresztet a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. Hamvazószerda és a nagyböjti péntekek szigorú böjti napok, húst nem fogyasztunk.

Az idei esztendőben március 9-ére esik hamvazószerda. Ez a nagyböjt első napja.

A nagyböjt negyven napja a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre, a kiengesztelődésre, a szentgyónás elvégzésére, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a Húsvétnak a megünneplésére. A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés kifejeződését szolgálja, jelzi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását.

A néphit szerint aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje. Előfordult, hogy a templomból hazatérők összedörzsölték homlokukat az otthon maradottakéval, hogy a fejfájás azokat is elkerülje. A hamvazószerda és a nagyböjt első vasárnapja közti három nap neve “semmihét”, “csonkahét” volt, egyes helyeken a hamvazószerda utáni csütörtököt nevezték “kövércsütörtöknek” vagy “zabálócsütörtöknek”, amikor minden farsangi maradékot megettek, hogy elkezdhessék a böjtöt. (Ez a név általában az egy héttel korábbi csütörtökre vonatkozott, valószínűleg itt a két nap szokásai egybemosódtak.)

Nagyböjt idején a keresztények különös figyelmet fordítanak a szegények megsegítésére is.

Címkék:

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.