2017. március 24., Gábor, Karina

‘Wass Albert’ címkével ellátott bejegyzések

Január 8. – Wass Albert születésnapja

2015. január 8. csütörtök

wass_albert

“…egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok.”

Albert Wass de Czege (1979)

Ma lenne Wass Albert erdélyi magyar író és költő 103 esztendős.

Magyarországon csak halála után fedezték fel az erdélyi magyar irodalom nagy alakját. (tovább…)

7. Wass Albert Felolvasás Dunaharasztin

2014. március 10. hétfő

Wass Albert sírja
Wass Albert sírja

„Hiszek a jóban, igazban,szépben,minden vallásban és minden népben és Istenben….. és maradok ez úton míg csak élek, töretlen hittel ember és magyar”
Wass Albert: Hontalanság hitvallása
A Wass Albert felolvasás Dunaharasztin 2014. február 21-én 18 órától kezdődött. Az Erdélyi a Kárpátaljai és a Délvidéki helyszíneken 19-órától.
A Magyar, Székely és a Boldogasszony Anyánk Nemzeti Imánk, Himnuszunk eléneklése után Erdős Ibolya felolvasta az országos köszöntőt, köszöntve azokat a településeket Nagy-magyarországon, ahol a Dunaharaszti helyszínnel párhuzamosan tartják Wass Albert műveinek bemutatását. Elmondta, hogy aki felfelé tekint velünk együtt egy ilyen felolvasáson, a magyarság közös Mag-ja felé fordul, megerősítve egységünket, hiszen mindnyájan ugyanazokra az égi csatornákra hangolódunk rá ilyenkor. Bármi is történjen velünk, ezt az egységet kell megőriznünk!

(tovább…)

Wass Albert felolvasó est Dunaharasztin

2014. február 12. szerda

Tisztelettel emlékezzünk: Wass Albert: Ébredj, magyar! / Rékasi Károly /

2014. január 8. szerda

Wass Albert: Ébredj magyar!

Nemzetemet dúlta már tatár,
harácsolta török,
uralkodott fölötte osztrák,
lopta oláh, rabolta cseh. (tovább…)

Nemzeti írókat az Alaptantervbe!

2013. február 19. kedd

Február 15-én, pénteken, a Kék Duna Üzletházban 18 órakor családias hangulatban kezdődött el az idén hatodik éve megrendezett országos 25 órás Wass Albert felolvasó ünnep.Dunaharasztin harmadszor kapcsolódtunk a rendezvényhez.

A felolvasás népszerűsítésére házilag készítettünk plakátokat, ezekkel próbáltuk városunk lakóinak tudtára adni a rendezvényt. A résztvevők számát tekintve megállapíthattuk: a hír nem terjedt el futótűzként, legalábbis nem hozta lázba a harasztiakat. Pedig nem kis számban laknak itt külhoni magyarok is, akiknek– úgy gondoltuk  – Wass Albert neve hívószó, s talán többet mond mint az itt élő „lakósság” számára. Rosszul gondoltuk, tisztelet a lelkes kivételnek, a megjelent néhány családnak.  Tehát van még mit tenni, hogy felébredjenek az emberek. (tovább…)

Wass Albert felolvasó ünnep Dunaharasztin

2013. február 10. vasárnap

25 órás folyamatos felolvasás Dunaharasztin

2012. február 8. szerda

Az író, aki Erdély szellemi nagykövete volt

2011. február 11. péntek

Wass Albert és más szellemóriásaink műveiből tartanak felolvasásokat 2011. február 18-án, pénteken 18.00-tól szombaton 19.00 óráig a Kék Duna Üzletházban, a Fő út 92. szám alatt.

Idézzük meg tankönyveinkből hiányzó írónk hagyatékát a magyar irodalom többi kincsével együtt! A szervezők szeretettel várnak minden épülni vágyót felolvasóként és hallgatóként egyaránt! Érdeklődés, jelentkezés: gyula.007@gmail.com, 06-30-2753897 erdosibolya@gmail.com 06-20-2279931 A belépés ingyenes. www.wassalbertfelolvasas.hu

(tovább…)

Wass Albert: Háromféle magyar van…

2010. április 8. csütörtök

“Háromféle ember van ebben az országban… háromféle magyar. Mind a három egyezik abban, hogy elégedetlen a világgal, a kormánnyal, ami ennek a világnak a nyakán ül, a rendszerrel, mindennel. Panaszkodnak, morognak, keseregnek, átkozódnak. Aztán egy részük úgy próbálja megoldani a maga bajait, hogy kiszolgálja a hatalmon lévőket. Csatlakozik hozzájuk. (tovább…)

Wass Albert: Intelem!

2010. február 25. csütörtök

puszta1

Percre se feledd, hogy testvéred
minden magyar, bárhol is éljen.
Összetartásban rejlik csak erő.
Más ember földjén nincs számodra hely.
Félvilágot is befuthatod,
más ember földjén testvértelen leszel,
s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot,
ha nemzetedről megfeledkezel! (tovább…)

Csendes megemlékezés

2010. január 7. csütörtök

wasstaksony

Wass Albert születésnapja alkalmából

2010. január 08-án este 18.00-kor

csendes megemlékezést tartunk. (tovább…)

Tanulságos mese magyaroknak

2009. június 8. hétfő

Az ember háza ott állt a dombon és uralkodott. Uralkodott a kerten, fákon, bokrokon és veteményeken. Uralkodott a szántóföldeken, réteken és legelõkön, és uralkodott az erdõn is, amelyik a domb mögött kezdõdött és felnyúlt egészen a hegyekig. A fák gyümölcsöt teremtek, a gyümölcsöt leszedte az ember, aki a házban élt, és eltette télire. Összegyûjtötte a veteményt és a pincébe rakta, hogy ne érhesse a fagy. A szántóföldekrõl begyûjtötte a gabonát, a rétekrõl a szénát és az erdõbõl a tüzelõfát. És mindent úgy helyezett el a házban, vagy a ház körül, ahogy az a legcélszerûbb volt. Tél kezdetén beterelte állatait a legelõrõl, meleg istállókban adott szállást nekik és gondoskodott róluk. Így élt az ember. Meg tudni kell azt is, hogy a ház kéményén tavasztól õszig gólyák álldogáltak, s az eresz alatt egy fecskepár fészkelt. Tudni kell, hogy tavasszal rügyezõ nyírfák illata vette körül a házat, s nyáron madárdal és sok virág.

A háznak nagy vaskos falai voltak, s az ember évente egyszer fehérre meszelte õket, kivéve ott, ahol vadrózsa kúszott reá. Ez a vadrózsa június derekán virágzott, s olyankor a szélesre tárt ablakon keresztül az illat beömlött a szobákba. Így élt a ház és benne az ember, sokáig. Egy borús õszi napon, mikor az esõ zsinóron lógott az égbõl, valahonnan két kis ázott szürke patkány érkezett. Messzirõl jöttek, fáztak és éhesek voltak. Meglátták a házat, besurrantak a nyitva hagyott ajtón és elrejtõztek a pincében. Ennivalót bõven találtak, jóllaktak és hamarosan hízni kezdtek. Télen már fiaik voltak s tavaszra megint. A fiatal patkányok, akik ott nõttek fel, már otthonuknak érezték a házat, és úgy futkostak a pincében, mintha övék lett volna.

Az ember eleinte meg sem látta õket. Késõbb észrevette ugyan, hogy valami eszi a veteményt, de nem törõdött vele. Volt elég. Jutott belõle annak, aki éhes. Egyszer aztán meglátott egy fal mellett elszaladó patkányt. Milyen apró és milyen félénk – gondolta. Éljen hát õ is, ha akar. (tovább…)

Háromféle magyar van

2009. április 14. kedd

Wass Albert: “Háromféle ember van ebben az országban… háromféle magyar. Mind a három egyezik abban, hogy elégedetlen a világgal, a kormánnyal, ami ennek a világnak a nyakán ül, a rendszerrel, mindennel. Panaszkodnak, morognak, keseregnek, átkozódnak. Aztán egy részük úgy próbálja megoldani a maga bajait, hogy kiszolgálja a hatalmon lévőket. Csatlakozik hozzájuk. Hasán csúszik, farkát csóválja, s ha odalöknek neki egy koncot, s befogadják cselédnek, akkor veszettebb lesz a veszett kutyánál, marósabb a vad farkasnál, kegyetlenebb az ellenségnél, kommunistább a kommunistánál, csakhogy bebizonyítsa a maga hűségét, és nagyobb koncot kapjon érte. (tovább…)